truls.d.nygaard 2016-02-05 14:35:12

Satser 2016

Bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse)

Sats per kilometer til og med 10 000 km               3,80 kr
Sats per kilometer over 10 000 km                        3,45 kr

Fra 2016 må bedrifter skattlegge alt over 3,80 pr km. Det er lagt opp til én flat skattefri sats, så all kjøring over 10.000 km, som pr i dag ligger på 3,45 vil fortsette å være skattefri.

Kjelsås Idrettslag bruker disse satsene.

Skjema kilometergodtgjørelse

Skatteplikt på lønnsutbetalinger

Skatt Øst har bekreftet at beløpsgrensen for skatteplikt på lønnsutbetalinger fra idrettslag økt til 10 000 kroner fra 1/1-2016. Når samlet lønnsutbetaling fra organisasjonen til én person i løpet av inntektsåret ikke overstiger 10 000 kroner, vil lønnen være fritatt for lønnsopplysningsplikt og unntatt fra beskatning. Men utløser arbeidsgiveravgift og feriepenger. 

Overstiger lønnsutbetalingen 10 000 krone inkludert feriepengerr, er den lønnsopplysningspliktig og mottakeren er skattepliktig for hele beløpet.

Regnes aktiviteten som næringsvirksomhet for mottakeren, er alt vederlag skattepliktig uten noen nedre beløpsgrense, uansett om det kommer fra organisasjonen (idrettslag, korps e.l.), supporterklubb, sponsorer, firmaer, privatpersoner eller andre.

Skjema timeliste

Arbeidsgiveravgift

Hver ansatt skal vurderes for seg i forhold til grensen på 55 000 kroner per ansatt. Utbetalinger til ansatte på 55 000 kroner eller mindre er fritatt for arbeidsgiveravgift når de totale lønnsutbetalingene ikke overstiger 550 000 kroner. 

Er utbetalingene høyere enn 550 000 kroner, er hele den samlede lønnsutbetalingen arbeidsgiveravgiftspliktig. Overstiger lønnsutbetalingen 55 000 kroner for en eller flere ansatte, eller lønnsutgiftene utenfor næringsvirksomhet er høyere enn 550 000 kroner for hele organisasjonen i løpet av året, må det straks etterberegnes arbeidsgiveravgift av de tidligere utbetalte beløpene. Ved senere utbetalinger skal det beregnes avgift på vanlig måte etter ordinære frister.