Retningslinjer for bruk av bilder av barn

Retningslinjer for bruk av bilder av barn på Kjelsås idrettslags internettsider og i andre offentlig tilgjengelige informasjonskanaler.

Utgangspunktet er at ingen barn under 15 år kan fotograferes eller filmes for offentlig bruk uten at foreldre/foresatte har gitt tillatelse/samtykke. 

Siden internett har gjort det mulig å dele bilder med en hel verden ved hjelp av et enkelt tastetrykk, har Kjelsås idrettslag valgt å følge bestemmelser som er publisert gjennom Lovdata (åndsverkloven)og Datatilsynet.

De sier følgende:

  • Enhver som publiserer bilder på nettet må forholde seg til personopplysningslovens og åndsverklovens bestemmelser. Det innebærer at man ikke kan publisere et bilde av en person uten samtykke av den avbildede. Det er den som har publisert bildene som eventuelt må bevise at et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke virkelig foreligger. 
  • Situasjonsbilder kan offentliggjøres uten samtykke fra de avbildede så lenge bildene er harmløse og ikke på noen måte er krenkende for de som er avbildet. Avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet. Eksempler på dette kan være en gruppe mennesker på konsert, et idrettsarrangement, 17-maitog, eller hendelser som har allmenn interesse. 

Vi oppfordrer enhver som publiserer bilder/filmer av barn i Kjelsås idrettslag til å utvise godt skjønn og rimelig fornuft slik at ingen kan på noen måte føle seg krenket.

27.10.2010 Kjelsås idrettslag