AVTALE MELLOM BRUKER OG KJELSÅS IDRETTSLAG

Kjelsaas.no består av diverse sider som vedlikeholdes av Kjelsås Idrettslag.

Kjelsås Idrettslag blir tilbudt Dem under forutsetning av at De aksepterer våre betingelser uten forbehold i henhold til nedenstående vilkår og betingelser. Dette gjelder også betingelser som fremgår på andre sider av dette nettstedet Deres videre bruk av Kjelsås Idrettslag bekrefter derfor Deres aksept på alle disse vilkår og betingelser.

ENDRINGER AV VILKÅR FOR BRUK
Kjelsås Idrettslag forbeholder seg rett til å endre vilkårene og betingelsene for hvordan Kjelsås Idrettslag tilbys inkludert men ikke begrenset til de avgifter/priser som måtte være forbundet med bruk av Kjelsås Idrettslag.

SNARVEIEN/LINKER TIL EKSTERNE NETTSIDER
Kjelsås Idrettslag kan inneholde snarveier til andre nettsteder (“lenker”). Disse nettstedene er ikke kontrollert av Kjelsås Idrettslag og Kjelsås Idrettslag er av den grunn ikke ansvarlig for innholdet på disse nettstedene, dette inkluderer uten unntak alle snarveier til eksterne nettsteder.  Kjelsås Idrettslag er heller ikke ansvarlig for overføring av data fra de eksterne kilder/nettsteder som henvises til fra dette nettstedet. Dette gjelder uten unntak alle former for dataoverføring samt skadelig kode i form av virus med mer. Kjelsås Idrettslag tilbyr kun disse snarveier til Dem som en bekvemmelighet. Inkluderingen av disse snarveier antyder IKKE at, Kjelsås Idrettslag anerkjenner holdninger som disse nettsteder eller dets operatører måtte fremstille.

MISBRUK OG ULOVLIG ANVENDELSE
Som betingelse for Deres bruk av Kjelsås Idrettslag, garanterer De Kjelsås Idrettslag at de ikke vil anvende Kjelsås Idrettslag til formål som på noen måte er ulovlige jfr. Norsk lovgivning eller formål som måtte krenke disse vilkår for anvendelse av dette nettstedet. De må under INGEN omstendighet anvende Kjelsås Idrettslag på måter som kan skade, deaktivere, overbelaste, eller forringe Kjelsås Idrettslag eller forstyrre andre brukeres besøk/arbeid med Kjelsås Idrettslag. De må ikke skaffe adgang eller forsøke å skaffe adgang til materiale som ikke med vilje er gjort tilgjengelig eller fremskaffet gjennom Kjelsås Idrettslag.

BRUK AV KOMMUNIKASJONSTJENESTER
Kjelsås Idrettslag kan inneholde oppslagstavler, chat-områder, nyhetsgrupper, forumer, brukersamfunn, personlige hjemmesider, kalendere og/eller andre beskjed eller kommunikasjonsfasiliteter. Disse fasiliteter er gjort tilgjengelige slik at De kan kommunisere med omverdenen eller med en gruppe (kollektivt, “Kommunikasjonstjenester”). De aksepterer derfor kun å anvende kommunikasjonstjenestene til å poste, sende og motta beskjeder og materiale som er anstendig og relatert til den pågjeldende kommunikasjonstjeneste. De aksepterer derfor å ikke:

Bakvaske, utnytte, sjikanere, true eller på annen måte krenke rettssikkerheten (som retten til offentlig mening og privatlivets fred) for andre.
Publisere, poste, skrive, distribuere eller spre noen form for upassende, bespottende, ærekrenkende, uanstendig, usømmelig ulovlig emne, navn, materiale eller informasjon.
Lese inn filer som inneholder software eller annet materiale som er beskyttet av intellektuell eiendomsrett (eller av private og offentlige rettigheter), unntatt hvis de selv eier eller kontrollerer rettighetene, eller har spesiell tillatelse til dette.
Lese inn filer som inneholder skadelige virus, korrupte filer eller annen lignende software som kan skade andres datamaskiner.
Annonsere, reklamere eller på annen måte forsøke å selge eller kjøpe varer eller tjenester av noen som helst form for forretningsmessig årsak, unntatt hvis slik kommunikasjonstjeneste spesifikt tillater slike beskjeder/annonsering.
Lede eller fremføre undersøkelser, avstemninger, konkurranser, pyramide- systemer eller kjedebrev.
Hente (laste ned) enhver fil som er postet av annen bruker i en kommunikasjonstjeneste hvor De enten kjenner til eller burde kjenne til, at disse filer ikke kan distribueres av hensyn til lovmessige årsaker.
Forfalske eller slette enhver forfatters innlegg, i form av lovlige og anstendige artikler, navnebeskyttede betegnelser, varemerker eller annet materiale av opprinnelig kilde som var en del av en innlest fil.
Begrense eller forhindre andre besøkende på nettstedet i bruk eller nytelse av kommunikasjonstjenestene.
Overtre enhver regel om oppførsel og etikk eller andre retningslinjer som kan være påkrevd fra en vilkårlig kommunikasjonstjeneste.
Samle inn eller på andre måter gjemme opplysninger om andre, inklusive e-mailadresser uten deres samtykke.
Overtre enhver gyldig lovgivning eller regulativ.

Kjelsås Idrettslag har ingen forpliktelse til å overvåke kommunikasjonstjenestene. Dog forbeholder Kjelsås Idrettslag seg rett til å gjennomlese og evaluere ethvert materiale som er innlagt/postet i en gitt kommunikasjonstjeneste samt i fortrolighet å slette og fjerne materiale. Kjelsås Idrettslag forbeholder seg rett til å ekskludere eller forhindre Deres adgang til enhver eller alle kommunikasjonstjenester på ethvert tidspunkt, og uten beskjed herom samt uten opplysning om grunnlaget for ekskluderingen.

Kjelsås Idrettslag forbeholder seg rett til alltid å kunne offentliggjøre eller utlevere enhver opplysning som er nødvendig for å kunne opprettholde gyldig lovgivning, regulativer, rettslig prosess, forespørsel fra stat og myndigheter, eller redigere, avvise innlegg eller fjerne enhver opplysning eller materiale, delvis eller fullt uten opplysning herom Kjelsås Idrettslag.

Utvis alltid forsiktighet når De utleverer personlige opplysninger som kan identifisere Dem selv eller Deres barn og familie i alle kommunikasjonstjenester på dette nettstedet. Kjelsås Idrettslag hverken godkjenner eller gir sin tilslutning til innhold, beskjeder eller informasjoner som kan finnes på våre kommunikasjonstjenester. Av denne grunn frasir Kjelsås Idrettslag seg ethvert ansvar i forbindelse med kommunikasjonstjenestene og enhver handling som direkte eller indirekte var et resultat av Deres deltagelse i enhver kommunikasjonstjeneste. Administratorer og utbydere er ikke autoriserte til å tale eller opplyse på vegne av Kjelsås Idrettslag, og deres synspunkter og holdninger reflekterer ikke nødvendigvis synspunkter og holdninger opprettholdt av Kjelsås Idrettslag.

Materiale innlest/postet på en kommunikasjonstjeneste kan være omfattet av forbruksbegrensninger, reproduksjon og/eller utbredelse. De er ansvarlig for å overholde slike begrensninger hvis De henter materiale fra vårt nettsted.

MATERIALE LEVERT TIL KJELSÅS IDRETTSLAGELLER POSTET VED EN AV KJELSÅS IDRETTSLAGS SIDER
Kjelsås Idrettslag gjør ikke krav på eierskap av det materiale (inklusive tilbakemeldinger og forslag) De leverer, poster, innrykker, innleser eller sender til KJELSÅS IDRETTSLAGeller en av våre assosierte tjenester eller partnere. Hvis De leverer, poster, innrykker, innleser eller sender materiale til Kjelsås Idrettslag gir De øyeblikkelig tillatelse til at Kjelsås Idrettslag og dets assosierte partnere samt underentreprenører kan anvende materialet i forbindelse med driften av deres internett-forretning inklusive, og uten begrensning, rettighetene til å: kopiere, distribuere, kreve avgift, sende og overføre, fremvise i offentlighet, reprodusere, redigere, oversette, omformatere Deres materiale; og å kunne publisere Deres navn i forbindelse med materialet.

Ingen kompensasjon vil bli utbetalt i forbindelse med bruken av Deres materiale. Kjelsås Idrettslag forplikter seg IKKE til å poste eller anvende det materiale De har innsendt. Videre forbeholder Kjelsås Idrettslag seg rett til å fjerne ethvert materiale De har postet til enhver tid og uten å informere Dem herom.

Ved å levere, poste, innrykke, innlese eller sende materiale til Kjelsås Idrettslag eller en av våre assosierte tjenester eller partnere, garanterer De hermed at De eier eller på annen måte kontrollerer alle rettighetene til materialet som beskrevet i denne seksjonen inklusive, og uten begrensninger, alle nødvendige rettigheter til å kunne levere, poste, innrykke, innlese og sende materialet. 

FORBEHOLD OG ANSVARSFRASKRIVELSE
Informasjon, software, produkter, og tjenester inkludert eller tilgjengelige gjennom Kjelsås Idrettslags nettsted kan inneholde unøyaktigheter eller typografiske feil. Endringer blir periodisk tilføyd til informasjonen heri. Kjelsås idrettslag og/eller dets leverandører kan foreta forbedringer og/eller endringer i Kjelsås Idrettslags nettsted på ethvert tidspunkt. Råd og veiledninger som de måtte motta eller få via Kjelsås Idrettslag, bør ikke følges eller tas alvorlig når det dreier seg om personlige, medisinske, rettslige eller økonomiske beslutninger, og de bør rådføre dem med en passende ekspert for særlig rådgivning til deres spesifikke situasjon.

Kjelsås idrettslag og/eller dets leverandører stiller ingen garanti i forbindelse med troverdighet, nøyaktighet, tilgjengelighet og punktlighet for de informasjoner, software, produkter, tjenester og relaterte grafiske elementer som måtte være en del av Kjelsås Idrettslag. Likeledes fraskriver Kjelsås Idrettslag seg alt ansvar og uten begrensning, i forbindelse med de informasjoner, software, produkter, tjenester og relaterte grafiske elementer som måtte være en del av Kjelsås Idrettslag.

I den maksimale utstrekning tillatt av gyldig norsk lovgivning, kan Kjelsås Idrettslag og/eller dets leverandører under ingen omstendigheter stilles til ansvar eller gjøres erstatningspliktig for skader som måtte være forårsaket eller forbundet direkte eller indirekte med bruk eller assosiasjon til dette websted.

Hvis de under noen omstendigheter direkte eller indirekte finner innholdet av dette nettstedet utilfredsstillende eller mangelfull, bør de øyeblikkelig slutte med å anvende og besøke Kjelsås Idrettslag

OPPSIGELSE/ADGANGSBEGRENSNING
Kjelsås Idrettslag forbeholder seg rett til uten varsel å si opp Deres adgang til Kjelsås Idrettslag og de relaterte tjenester eller deler herav. De som besøkende, bruker eller medlem av dette nettstedet aksepterer hermed at nærværende avtale er beskyttet av norske og internasjonale lovgivninger, dette inkluderer også regulativer og lovgivning innenfor den Europeiske Union (EU). De som besøkende, bruker eller medlem av Kjelsås Idrettslag er forpliktet til å, opprettholde ovenstående og gjeldende lovgivning. Overtredelse av disse vil medføre ekskludering fra nettstedet og i verste fall rettsforfølgelse.

OPPHAVSRETT OG INFORMASJON OM VAREMERKER
Alt innhold ved Kjelsås Idrettslag er: og/eller dets leverandører. Alle rettigheter forbeholdes.

VAREMERKER
Navn og produkter nevnt heri kan være registrerte varemerker tilhørende deres respektive eiere.

Alle rettigheter som ikke spesifikt er tildelt er forbeholdt.

Alle rettigheter forbeholdes KJELSÅS IDRETTSLAG