truls.d.nygaard 2014-11-19 14:10:02

Frivillighet i idretten

Frivillighet i idretten er deltakelsen i all ulønnet virksomhet i regi av idrettsorganisasjonen.

  • Synliggjøre at samfunnet får økt sin nytte av idretten gjennom å styrke forutsetningene for disse verdiene.
  • Organisasjonen skal ta vare på det frivillige engasjementet og utvikle frivilligheten i idrettsorganisasjonen.
  • Før det fattes viktige beslutninger i vår organisasjon skal det vurderes hvilke eventuelle konsekvenser beslutningen kan få for frivilligheten.
  • Norsk idrett vil gi mer status til de frivillige i idretten.
  • Synliggjøre overfor politikere og samfunnet for øvrig at idrettens fremste verdier er selve idrettsaktiviteten, frivilligheten og de sosiale arenaer den skaper.
  • Foreldre er den største ressursen i lokale idrettslag, derfor er det viktig å iverksette tiltak for å beholde disse.
  • Vurdere ulike støtteordninger til de som jobber frivillig, for eksempel ekstra kursstøtte.
  • Norsk idrett skal arbeide for at det er minst mulig byråkrati knyttet til rapportering, søknader og overføringer av midler på lokalt plan.

* Kilde Norges Idrettsforbund nettsider.

Kulturdepartementet - Den norske idrettsmodellen, klikk her.

 

Kjelsås Idrettslag har mange dyktige frivillige som stiller opp for lokalmiljøet.Vi takker alle sammen uten disse hadde ikke dette vært mulig.