Retningslinjer rus og alkohol

  1. Kjelsås Idrettslag skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. 
  2. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere over 18 år skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol eller andre rusmidler i samvær med utøvere i denne alderen. 
  3. Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø. 
  4. I Kjelsås Idrettslag er det overfor utøvere under 18 år nulltoleranse når det gjelder konsum av alkohol i sammenhenger hvor de representerer idrettslaget. Eksempelvis på turneringer, treningssamlinger, banketter og lignende.
  • Det er viktig at alle ledere, trenere og lagledere i Kjelsås Idrettslag kjenner til og er lojale mot disse retningslinjene 
  • Retningslinjene tas inn i idrettslagets handlingsplan/sportsplan
  • Temaet diskuteres med trenere og lagledere i forkant av reiser i idrettslagets regi.
  • Det taes en årlig gjennomgang av reglene.
  • Retningslinjene synliggjøres på våre hjemmesider.