truls.d.nygaard 2015-05-06 08:44:52

Kjelsås Idrettslag

KIL_jpeg.jpg

Ordinært ting 2015

Grefsen Stadion 20.mai 2015 kl 19.00

Saksliste:

1) Åpning

2) Konstituering

a) Godkjenning av innkalling

b) Valg av sekretær

c) Valg av 2 personer til å underskrive protokoll

d) Valg av dirigent

3) Utdeling av hedersbevisninger

4) Overlevering av pokaler fra gruppene

5) Hovedstyrets beretning 2014

6) Regnskap for 2014

Lagets regnskap

b) Revisors beretning

c) Kontrollkomiteens beretning

7) Kontingent for 2016

8) Budsjett 2015

9) Innmeldte saker

a) Lovendring § 21 vedr Klubbhusfond.

b) Utvidet låneopptak til Undervarmeprosjektet på Grefsen Stadion

10) Valg

11) Avslutning   

Saksliste PDF til nedlastning, klikk her.