Kontaktinformasjon Kjelsås IL Alpin:

Kjelsås IL Alpin

Postadresse: PB. 13 Kjelsås, 0411 Oslo

Besøksadresse: Neptunveien 8-12

Kontonummer: 9492 05 15724

Organisasjonsnummer: 975 663 450 

Styrets leder Halfdan Millang 908 76 402 halfdan@millang.com;
Styrets nestleder/representant Oslo Skikrets Asbjørn Søvik 911 38 208 asbjorn.sovik@elkem.no;
Styremedlem/sportslig veileder Andreas Engell 911 96 195 andreas@martinfidem.com;
Styremedlem/ansvar for U14/16/junior Ingrid Næss 924 35 331 ingrid.n@online.no;
Styremedlem/ansvar for U12 Hallvard Tveit 92 02 93 32 hallvard.tveit@gmail.com; 
Styremedlem/ansvar for U8/10 Linda Johnsen 926 06 149 linda.johnsen@oed.dep.no;
Styremedlem/økonomiansvarlig Dag Bergstrøm 913 52 857 dag@db1.no;
Styremedlem/ansvar arrangement/sponsorer Sven Persson 905 96 716 Sven.persson@me.com;

Hovedtrener: Arild Olsen, mob: 465 00 915, e-post: alpin@kjelsaas.no