solvealpine 2014-10-07 20:49:29

Treningstider

Faste skitreninger i Trollvan (se også ukeplanen):

U8: Tirsdager kl.17:30-19:00

U10:Tirsdager kl.19:00-20:30 og Torsdager kl.17:30-19:00

U12:Mandager kl. 18:00-20:00 og Torsdager kl. 19:00-20:30 Wyller onsdager kl. 17:00-19:00

U14/16 Se ukeplan