solvealpine 2014-10-07 21:37:38

Styret

Styret i Kjelsås IL - Alpin 2015-2016

Styrets leder Knut Røsjorde 952 05 786 knutrosjorde@gmail.com;
Styrets nestleder/representant Oslo Skikrets Asbjørn Søvik 911 38 208 asbjorn.sovik@elkem.no;
Styremedlem/sportslig veileder Andreas Engell 911 96 195 andreas@martinfidem.com;
Styremedlem/ansvar for U14/16/junior Trine Dyrstad-Pettersen  916 31 500  trine@dyrstad-pettersen.com;
Styremedlem/ansvar for U12 Hallvard Tveit 92 02 93 32 hallvard.tveit@gmail.com; 
Styremedlem/ansvar for U8/10 Linda Johnsen 926 06 149 linda.johnsen@oed.dep.no;
Styremedlem/økonomiansvarlig Even Johan Lanseng 922 23 181  even.j.lanseng@bi.no;
Styremedlem/ansvar arrangement/sponsorer Sven Persson 905 96 716 Sven.persson@me.com;