Kjelsås Alpin håndbok

Innholder alpingruppens retningslinjer og fundament for gruppens sportslige virksomhet

Håndboken er laget som et hjelpemiddel for trenere, tillitsvalgte og foreldre til løpere i alpingruppen i Kjelsås Idrettslag, heretter kalt Kjelsås Alpin. Med tillitsvalgte forstås deltakere i gruppestyret og lagledere.

Håndboken vil også være en grei informasjon til foreldre som har barn i gruppen, klikk her.

.