solvealpine 2014-10-07 21:43:56

Trenere

Trenere 2016 - 2017

 

Sportslig veileder Andreas Engell 911 96 195 andreas@martinfidem.com;
Hovedtrener U14/U16/Juniorer Arild Olsen  465 00 915 alpin@kjelsaas.no;
Hovedtrener U12 Christian Engen 917 39 591 christianengen85@gmail.com;
Hovedtrener U10 Kim Svenson 489 99 947 Kim.Svensson@waterlogic.no;
Hovedtrener veteran Thor-Inge Røgeberg 901 01 303 thor-inge.rogeberg@telenor.com;
Trener foreldre Steinar Dahl 913 40 390 st-dahl@outlook.com;
Trener Haakon Staff 924 02 088  haakon.staff@gmail.com;
Trener Gard Telje 913 35 330 gard.telje@tryvann.no;
Trener  Øystein Gjelsvik 971 28 585  
Trener  Petter Johansen 920 82 761 Petter-Johansen-@hotmail.com;
Trener Nora Aalerud Larsen  

Noraaa_93@hotmail.com

Trener       
Trener  Kim Svensson 489 99 947 kim.svensson@waterlogic.no;
Trener       
Trener  Julie Marie Nordahl Dahl 970 05 103 jdahl97@hotmail.com;  
Trener  Taran Austenå Løvdal  406 46 640 taranlovdal@gmail.com;
Trener (ved behov)      
Trener Kristine Disch  

kristinedisch@gmail.com

Hjelpetrener/skiskole Rune Skalstad 918 61 253 rune@corbets.no;
       
       
       
       
Trener Freeski Markus Elvebakken 918 92 456 markus.elvebakken@gmail.com;
Trener Freeski Erik Andres Midtvold 981 07099 eamidtvold@gmail.com