solvealpine 2014-10-07 21:56:53

Ressurspersoner

Alpingruppas ressurspersoner sesongen 2014-2015
(1.5.14 - 30.4.15)

Ansvarsområde

Navn

Mobilnummer

E-post

Styrets leder Knut Røsjorde 95205786 knutrosjorde@gmail.com
Styrets nestleder/representant Oslo Skikrets Asbjørn Søvik 911 38 208 asbjorn.sovik@elkem.no;
Styremedlem/sportslig veileder Andreas Engell 911 96 195 andreas@martinfidem.com;
       
Styremedlem/ansvar for U12 Hallvard Tveit 92 02 93 32 hallvard.tveit@gmail.com; 
Styremedlem/ansvar for U8/10 Linda Johnsen 926 06 149 linda.johnsen@oed.dep.no;
Styremedlem/økonomiansvarlig      
Styremedlem/ansvar arrangement/sponsorer Sven Persson 905 96 716 Sven.persson@me.com;
Ansvar Kjelsås Veteran Thor-Inge Røgeberg 901 01 303 thor-inge.rogeberg@telenor.com;
Ansvar FIS Eirik Staff 952 14 284 eirik.staff@gmail.com;
Ansvar Kjelsås Freeski John inge Berg 92249153 ji_berg@hotmail.com
       
Samlingsansvarlig - treningssamlinger Nils Ove Bjørke 970 57 371 bjobre@gmail.com;
Samlingsansvarlig - familiesamlinger/Bendit Anne Paula Amrud 911 96 229 a-amr@online.no;
Kretsmesterskapet U 16 - rennleder Arild Olsen  465 00 915 alpin@kjelsaas.no;
Oslo Alpinfestival - rennleder Asbjørn Søvik 911 38 208 asbjorn.sovik@elkem.no;
Telenorkarusell - rennleder Berit Bø 911 01 905 Berit.Bo@hioa.no;
Telenorkarusell - rennleder Camilla Schjoll Polhammer 476 71 145 cpolhammer@gmail.com;
Premie og trekkepremieansvarlig Margrete Manley 917 48 436  margrete.manley@vikenfiber.no;
Lotteriansvarlig  Jorunn Lunde 952 21 005 jorlunde@online.no;
Bakkeansvarlig Steinar Dahl 913 40 390 st-dahl@outlook.com;
Grefsenkleiva, pådriver for utvidelse og forlengning Asbjørn Søvik 911 38 208 asbjorn.sovik@elkem.no;
Tidtakeransvarlig Espen Jacobsen 400 20 318  espen.jacobsen@vivento.no; 
Tidtaker Anders Moen 959 29 570  noadm1@statoilfuelretail.com;
Tidtaker Ørjan Lydersen 930 06 451 orjan@lyderse1.com;
Tidtaker Knut Røsjorde 952 05 786 knut.rosjorde@akersolutions.com;
Tidtaker Kai Olsen 920 47 403 kolsen@epson.co.uk;
Tidtaker      
Speaker  Trond Ramstad 400 60 900 tramstad@outlook.com;
Rennlege  Henrik Stær-Jensen 411 44 074 henrikstaerjensen@hotmail.com;
Dugnadsansvalig Eirik Botten 906 96 119 eb@4b.no;eirik.botten@vikenfiber.no;
Materialansvarlig Hovedtrenere/styreleder    
Innkjøpsansvarlig mat, kiosk div. Christine Schie 952 65 250 christine.schie@gmail.com;
Nettsideansvarlig Sølve Grimkelsrud 907 56 134 grimkelsrud@gmail.com;
Markedsansvarlig Rune Skalstad 918 61 253 rune@corbets.no;
Foto      
Valgkomite Ingunn Bergset 411 06 454 ibergse@gmail.com;
Valgkomite Linda Dybendal 926 04 499 ldybendal@gmail.com;

Alpingruppas ressurspersoner for klær og sponsorer 

Ansvarsområde Navn Mobil  
sponsoransvarlig Bård Haakensen 906 54 549 bard.haakensen@moller.no;
sponsorer/klær Kjetil Ardem 982 06 191 Kjetil.Ardem@bdo.no;
klær Sigrid Grimkelsud 900 54 841 sigrid.grimkelsrud@gmail.com;
klær Claire Ramstad 400 60 700 cramstad@gmail.com;
klær Ann Kristin Johnsen 980 97 836 akjo@mfa.no;akrisjohnsen@hotmail.com;
klær Berit Sjøvik 958 36 894 berit_malene@hotmail.com;

Alpingruppas ressurspersoner for sportsmessen 17.-19.oktober 2014

Ansvarsområde Navn Mobil  
Messeansvarlig  Pål Jacob Gjerp 992 06 507 pjg@vikenfiber.no;
Messeansvarlig nestleder Christine Schie 952 65 250 christine.schie@gmail.com;
Messemedhjelper innkjøp/salg Frode Huser 452 44 444 frode.huser@gmail.com;
Messemedhjelper - økonomi Dag Bergstrøm 913 52 857 dag@db1.no;
Messemedhjelper - markedsføring Rune Skalstad 918 61 253 rune@corbets.no;
Messemedhjelper - datasystem Espen Jacobsen 400 20 318  espen.jacobsen@vivento.no; 
Messemedhjelper Knut Dyrstad 480 26 416 Knut.Dyrstad@statkraft.com;
Messemedhjelper Per-Arne Rørstadsand 959 67 550 Peraro@statoil.com;
Messemedhjelper Lise Benningstad 901 68 940 benningstad@gmail.com;