jonaadne 2014-08-12 23:45:52

Styret og ansvarsoppgaver

Leder Jon Aadne Aadnesen 907 68 983 j.aa.aa@online.no
Informasjon og laglederkontakt  Hege Grov 957 66 996  hjemmehege@me.com
Innkjøp/kiosk Robert Lona 926 28 526 robert.lona@bring.com
Hallansvarlig Bent Gether-Rønning   bent@gr.onmicrosoft.com
Økonomiansvarlig Bjørn Hogstad 977 78 806  bjorn.hogstad@vikenfiber.no
Sportlig komite Niels Matthiessen 917 86 870 niels.matthiessen@canaldigital.no