Hege Grov 2014-09-21 19:03:42

Generelt om hallvakt

Alle lagene i Kjelsås Basket har ansvar for hallvakt og kioskvakt minimum tre uker pr sesong fordelt på høst og vår. Hallvakten utføres av spillernes foresatte eller spiller over 18 år. Dette er dugnadsarbeidet vi gjør for klubben, og vi slipper loddsalg og den slags. Hallvaktene er obligatoriske. I kraft av lagledervervet er laglederne fritatt fra å sitte hallvakt. 

Hvis noen skulle bli forhindret fra å møte må de ordne opp selv - dvs. betale en leievakt (liste lenger nede), eller få en bestemor, tante, venn e.l til å stille opp.Dere må selv avtale evt. bytte av vakt, og orientere lagleder når byttene er avtalt.

Den ekelte hallvakt er ansvarlige for å få levert nøklene til den neste som skal sitte hallvakt. Første vakt på mandag kan hente nøkler hos hallvaktansvarlig Bent Gether-Rønningen, Betzy Kjelsbergs vei 5a, søndag kveld eller mandag ettermiddag før vaktens begynnelse. Tidspunkt for overlevering av nøkkel kan avtales med Bent på tlf 413 13221. Siste hallvakt søndag er ansvarlig for tilbakelevering av nøkkelen til Bent.

I vaktrommet i hallen (til venstre rett ved inngangsdøren) ligger instruks for hallvakten.

Dersom du selv, nevnte bestemor, tante, venn, etc. er forhindret fra å ta din hallvakt, og du heller ikke får byttet, kan du leie noen til å sitte for deg. Listen finner du lenger nede. Prisen er kr. 100,- pr. time. Husk å betale vedkommende, det forekommer dessverre at dette blir glemt. Husk å oppgi navn og telefonnummer til den personen som skal ha vakten etter deg. Alle vakter må være over 18 år. Dette på grunn av sikkerhetsforskriftene. Husk også å sørge for at den som sitter vakt for deg leverer nøkler til den som skal ha neste vakt. Det er ikke mulig å leie hallvakt i helgene. 

Vaktene fordeles pr. uke på lagene. Hvert lag har ansvar for å bemanne de vaktene som laget får tildelt.

Driften av Kjelsås IL Basket er for øvrig avhengig av at spillere og foreldre stiller opp til frivillig innsats som trenere, oppmenn og sekretariat for laget ved hjemmekamper, samt andre viktigeoppgaver knyttet til driften av Kjelsås IL Basket.

Nederst på siden finner du en liste over hallvakter som kan leies.

Klikk på lenkene under for hallvaktinstruks:

Hege Grov 2014-09-21 19:39:46

Hallvaktoversikt høst 2015

Mnd Uke Ansvar Lagleder Lørdag Søndag Kommentar
Aug 34 G99/00 Guri Johansen Stengt Stengt  
Aug 35 G02 Liv Barnett Stengt Stengt  
Sept 36 J00/01 Inger Lise Sannes Stengt Stengt  
Sept 37 4M Rolv Birketvedt Stengt Stengt  
Sept 38 G97 Torstein De Jong Stengt Stengt  
Sept 39 2K Silje Flo Stengt Stengt  
 Okt 40 Mammalag Liv Barnett Stengt Stengt  
 Okt 41 J02/03 Torunn Eide

Vakt+Kiosk

 

Vakt+Kiosk

 

6l vaffelrøre + 2-3 store kaker i kiosk begge dager

 Okt 42 U19/97 Tori Henriksen Vakt+Kiosk Vakt+Kiosk 6l vaffelrøre + 2-3 store kaker i kiosk begge dager
 Okt 43  G03/04 Bent Gether-Rønning, 41313221

Vakt+Kiosk

 

Vakt+Kiosk

 

6l vaffelrøre + 2-3 store kaker i kiosk begge dager

Nov 44 GJ 03/04 Ina C. Myhre, 91720371

Vakt+Kiosk

Vakt+kiosk

6l vaffelrøre + 2-3 store kaker i kiosk begge dager

Nov 45 G05/06 Per Holm Nordheim, 95025468

Vakt+Kiosk

 

Vakt+Kiosk

 

6l vaffelrøre + 2-3 store kaker i kiosk begge dager

Nov 46 G99/00 Guri Johansen, 41815290 Vakt+kiosk

Vakt+Kiosk

 

6l vaffelrøre + 2-3 store kaker i kiosk begge dager
 Nov 47 G02 Stig Grøndahl, 40246765

Vakt+Kiosk

 

Vakt+Kiosk

 

6l vaffelrøre + 2-3 store kaker i kiosk begge dager
 Nov 48 J00/01 Inger Lise Sannes, 92289839

Vakt+Kiosk

 

Vakt+Kiosk

 

6l vaffelrøre + 2-3 store kaker i kiosk begge dager
 Des 49 4M Rolf Birketvedt, 47674601

Vakt+Kiosk

Vakt+Kiosk

6l vaffelrøre + 2-3 store kaker i kiosk begge dager
 Des 50 U19/2M Torstein de Jong, 99722050\ Vakt+kiosk

Vakt+Kiosk

6l vaffelrøre + 2-3 store kaker i kiosk begge dager
 Des 51 2K  Silje Flo, 92011885 Stengt Stengt  
 Des 52 Juleferie    Stengt Stengt  
Hege Grov 2014-09-21 21:29:50

Vikarer til hallvakt

Her er en oversikt over hvem du kan kontakte.
     
Alex Svartås  938 68 318  alexsvar@gmail.com
Ludvik Slipersæter 93618228 ludsliper@gmail.com
Syver Prøis Andersen 901 77 422  
Christina Sivertzen 478 81 774  
Morten Skårberg 941 91 915  
     
     
Dette er en liste over personer du kan ringe til dersom du
ønsker å betale for at andre skal sitte hallvakt for deg.
Prisen er 100 kr. timen.    
Husk å betale vedkommende, det forekommer dessverre at dette blir glemt.
     
Husk å oppgi navn og telefonnummer til den personen som skal ha vakten etter vikaren.
     
Hallvaktene går frå 1545 - 2245 på hverdager.   
     
Alle vakter må være over 18 år. Dette på grunn av sikkerhetsforskriftene.
     
Det er lagene sitt ansvar å skaffe og avlevere nøkler før og etter hallvaktukene.