jonaadne 2014-09-09 22:20:51

Laglederoppgaver

Som lagledere har dere /laget en del viktige oppgaver:

Hallvaktene – Egen oversikt utarbeides hver termin. Lagleder tildeler vakttider til spillernes foresatte. Spillere som er over 18 år kan ta vakten selv.

Treningstider - Kommuniseres til spillerne og deres foresatte.

Serieoppsett/ sesongens kamper er som regel klare i midten av september; Fremgangsmåte: gå til basket.no, velg region øst under fanen velg nettsted. Velg deretter kamper og tabeller under serie.
Dine kamper finner du ved å gå inn på riktig serie. Husk at noen lag er påmeldt flere serier og husk at her kan det skje endringer intil helgen før påfølgende helgs kamper. Viktig å følge med en gang per uke.

Tidspunkter for kamp kommuniseres til spillere og foresatte. Husk å forsikre deg om at det stiller nok spillere til kamp.

Sekretæriat er lagleders oppgave å koordinere dersom eget lag spiller hjemmekamp. Kan være greit å fordele på de foresatte med en gang man har oppsettet. Husk å melde inn resultater. Se egen artikkel.

Medlemmer på laget må registreres både som medlemmer i Kjelsås og i lisenssystemet. Se eget vedlegg. Pga. endringer/nytt medlemsregister for Kjelsås IL, kan dere melde inn /ut medlemmer via _kontoret@kjelsaas.no foreløpig.
Det er viktig at dette er riktig meldt inn før lisensbetaling!

Frist for å betale lisens er 1 oktober. Se eget vedlegg.

Turneringer, melde på, laget får igjen utlegget.

Trenger dere drakter ta kontakt med materialansvarlig.

Dere bør ha et/helst to foreldremøter ila. sesongen.
 
Ta kontakt med laglederansvarlig om noe er uklart og du trenger hjelp.

jonaadne 2014-09-09 22:25:29

Melde inn resultater

Dersom laget du er lagleder for spiller hjemmekamp, er det du som lagleder som har ansvaret for å melde inn resultatet til basketkretsen.

Dette bør gjøres innen mandag morgen, for helgens kamper.

Det enkleste er SMS og fremgangsmåten er som følger:

Skriv NBBF mellomrom kampnummer (finnes ved å se i kampprogrammet), mellomrom stillingen på kampen. Meldingen sendes til 2252.


For eksempel, hvis jeg ønsker å melde inn resultatet på kamp nummer 211610455 hvor stillingen ble 63-47 til Kjelsås, skriver jeg:

NBBF 211610455 63-47

Meldingen sendes til nummer 2252.

Du kan sjekke riktig oppdatering ved å gå inn på kampoversikten på basket.no. Som regel blir det oppdatert umiddelbart.