jonaadne 2014-08-25 17:17:40

Vil du spille i Kjelsås Basket?

Send mail til basket@kjelsaas.no, eller kontakt lagleder for det aktuelle laget.