royborglin 2014-10-18 14:23:25

Om oss

Kjelsås Håndball er en klubb for barn, ungdom og voksne med fokus på mestring og utvikling av gode håndballprestasjoner i et inkluderende og trygt lagfelleskap. I Kjelsås Håndball er vi lagspillere på alle nivå!

Vi har et sett verdier vi er opptatt og stolte av:
 
Klubbfølelse
Hos oss skal du føle at du er en del av Kjelsås Håndball og ikke bare driver med en idrett.
 
Idrettsglede
Du skal oppleve aktivitetene som positive for egen utvikling enten det er mestring av ferdigheter innen egen idrett, eller det er personlig utvikling som en del av et fellesskap.
 
Lagånd
Hos oss er du inkludert i laget!
 
Vår idrettsfilosofi
Vi skal skape gode sportslige og sosiale resultater gjennom gode trenere og et solid og godt samarbeid med foreldrene.
 
Kjelsås Håndballklubbs ansvar
-       Dyktige og engasjerte trenere.
-       Sterk organisering rundt det enkelte lag
-       Tilpassede spillergrupper og kamptilbud på et nivå tilpasset egne ferdigheter
-       Gode treningsfasiliteter
 
Foreldrenes rolle/ansvar
Kjelsås Håndball er i stor del en foreldredrevet klubb, alle foreldre har et ansvar for å bidra til å skape gode rammer rundt laget. 
Alle lag skal som minimum ha foreldre i fire roller - oppmann, kasserer, hallvakt-ansvarlig og web-ansvarlig for å skape en god ramme rundt laget – alle foreldre forventes å bidra til dette. I tillegg må alle foreldre ta sin del av hallvaktene som laget er ansvarlig for.
 
 
Spillerens ansvar/rolle:
-       Møte tidsnok på treninger og kamper
-       Oppmuntre alle medspillere både i medgang og motgang
-       Ikke kritiser medspillere
-       Respekter trenerens bruk av spillere
-       Respekter dommerens avgjørelse
-       Tenk på at du spiller på et lag – alle må inkluderes
 

Vi gleder oss til å få deg med på laget, lykke til på håndballbanen!