Leder Kjelsås Håndball: Knut Sundby, tlf 917 05 551

Sportslig leder: Anders Pettersen, tlf 928 84 842, epost: handball@kjelsaas.no

 

Se vedlagt PDF fil for kontaktinformasjon og treningstider for lagene.