Innmeldingsfunksjonen er foreløpig ikke i drift. Ta kontakt med sportslig leder eller det enkelte laget. Se kontaktinformasjon.

truls.d.nygaard 2014-09-07 20:03:30

Kjelsås IL er et fleridrettslag.

Vi tilbyr mange aktiviteter innen flere idrettsgrener, året rundt. Idrettslaget har som visjon at vi skal medvirke til å gjøre Kjelsås/Grefsen til et enda bedre sted å bo.

Vi ønsker å være et idrettslag der alle kjenner seg velkommen, og der vi legger til rette både for breddeidrett og for dem som ønsker større satsing.

Blant våre mest populære aktiviteter er allidrett for gruppen 4 – 6 år og de  forskjellige idrettsskolene som gruppene arrangerer. Disse gir en innføring for våre yngste i bydelen slik at de lettere skal finne en idrettsgren som passer for den enkelte.

Idrettslaget har over 3000 medlemmer hvorav 2500 er under 25 år. Det betyr at mange unge i bydelen detar i sunne aktiviteter hos oss. Vi ønsker stadig å forbedre tilbudet til de yngre, men også få flere medlemmer og et passende tilbud for dem  over mest aktive ungdomsalderen.

Idrettslaget har en årlig omsetning på ca. 18 mill. kr, hvorav medlemskontingenten utgjør ca 1,5 millioner . Resten skaffes inn ved hjelp av treningsavgifter, dugnader og kommunale støtteordninger.

 Våre medlemmer har en rekke medlemsfordeler som også vil gjøre det økonomisk attraktivt å være medlem. Er du ikke medlem, er du hjertelig velkommen til å melde deg inn på vår hjemmeside www.kjelsaas.no , send oss en e-post til kontoret@kjelsaas.no. Du kan også ringe oss på telefon 22 22 50 03.

Gjennom idretten vil du få tilbud om felles trening, du får gode venner og inngår i den store idrettsfamilien. Kjelsås idrettslag ønsker alle, små og store, velkommen til å bli med i vårt store fellesskap!

Velkommen til oss!