Årsmøte Kjelsås IL 2016

Styret innkaller herved til årsmøte i Kjelsås Idrettslag.

Årsmøtet avholdes den onsdag 30. mars 2016, kl. 19.00 på Grefsen stadion Klubbhus, Neptunveien 8 - 12.

2016-03-01
truls.d.nygaard

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 15. mars til kontoret@kjelsaas.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her http://www.kjelsaas.no/H/Sidemeny/Arsmote/Arsmote-2016.html

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret