Innkalling til årsmøte 2015 Kjelsås Idrettslag Håndballgruppa

Onsdag 3. juni kl 19 i Grefsenhallen. Benytt sjansen til omvisning i den nye, flotte hallen!

2015-05-18
sollaugarnesen

Innkalling til årsmøte 2015

Tid: Onsdag 3. juni kl 1900 

Sted: OBS! Møtet blir på møterommet i den nye Grefsenhallen

 

Saksliste:

1. Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder og referent

3. Årsberetning 2014 - 15

4. Regnskap 2014

5. Budsjett 2015

6. Hedersbevisninger

7. Innkomne forslag

8. Litt om neste sesong

9. Valg

 

Etter årsmøtet blir det omvisning i Grefsenhallen.

Forslag til saker kan sendes til handball@kjelsaas.no innen 29. mai.

 

Velkommen!

Hilsen Styret i Håndballgruppa