truls.d.nygaard 2015-06-02 12:15:59

Nytt tilbud fra Kjelsås IL

IDRETTSSKOLE for 1.  klassinger

Idrettsskolen er en introduksjon til idrett, samhold og sunne aktiviteter.  Den vi innholde varierte aktiviteter, som skal motivere barna og gi positive opplevelser. Barna kan selv få danne seg et bilde av hva de syns er gøy.

Idrettsskolen skal ha gode instruktører og en størrelse på gruppene som gjør at alle blir sett. 

Idrettskolens hovedmål
Å skape et godt og variert aktivitetstilbud hvor barn får utvikle seg både fysisk, psykisk og sosialt, hvor de får mulighet til å prøve seg i flere idretter og i flere ulike miljøer, og hvor trygghet og mestringsopplevelser sammen med andre står i fokus. Å stimulere til samarbeid på tvers av gruppene i idrettslaget. 

Brosjyre, klikk her

Pris kr. 2.200,- for hele sesongen, påmelding og betaling på, klikk her.

NB! Barna må leveres og hentes på oppgitte arenaer for aktivitet. Idrettslaget har ikke ansvar før og etter aktivitet.

Begrenset plass, 40 barn pr. gruppe. Første mann til mølla!

Kontaktperson: Hege Kommandantvold, e-post: allidrett@kjelsaas.no mob: 926 20 885

Er deltageren ikke medlem av Kjelsås IL kommer klubbmedlemskap i tillegg kr. 475,-. Medlemskontigent sendes ut separat fra Idrettslaget. Det kreves av Norges Idrettsforbund i forbindelse med blant annet forsikring og idrettsregistering.

Idrettsskole_vol5.jpg

Idrettskolens delmål
Å bidra til et samordnet og koordinert idrettstilbud i lokalmiljøet.
Å gi barna et godt grunnlag for videre valg av idrett.
Å få prøve ut forskjellige idretter, som igjen kan forhindre frafall i tidlig alder.
Å forebygge skader gjennom varierte treningsaktiviteter. 

ordsky_web.jpg