hegekommandantvold 2014-10-29 09:43:39

Disen skole

Vi har følgende partier på Disen skole:

3 partier mandag fra 17.00-19.00,

3 partier tirsdag fra 17.00-19.00.

hegekommandantvold 2014-10-29 09:46:13

Grefsen stadion

Vi har 7 partier på Grefsen stadion på tirsdager.

Fra 16.00-19.00.

Vi har 6 partier på Grefsen stadion på torsdager.

Fra 17.00-19.00.